حجم مخزن سوخت

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  حجم مخزن Omoda C5

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. حجم باک بنزین Omod C5 52 لیتر است. حجم مخزن Omoda C5 2021، جیپ / suv 5 در، 1 نسل 11.2021 - حال مجموعه کامل حجم سوخت…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  حجم مخزن Aurus Komendant

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. حجم مخزن سوخت Aurus Komendant 90 لیتر است. ظرفیت مخزن Aurus Komendant 2022، جیپ / suv 5 در، نسل اول، EMP-1 4124 – حال حجم گزینه ها…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  حجم مخزن چانگان CS55 پلاس

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. حجم باک بنزین چانگان CS55 پلاس 58 لیتر است. حجم مخزن Changan CS55 Plus 2021، جیپ / suv 5 در، نسل دوم 2 - حال گزینه ها…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  مخزن حجمی Volvo 850

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. ظرفیت مخزن سوخت ولوو 850 60 لیتر است. حجم مخزن Volvo 850 restyling 1993، استیشن واگن، نسل اول 1 – 08.1993 گزینه ها حجم مخزن سوخت،…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  مخزن حجمی Volvo 480

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. ظرفیت مخزن سوخت ولوو 480 48 لیتر است. حجم مخزن Volvo 480 2nd restyling 1994، هاچ بک 3 در، نسل اول 1 – 05.1994 آپشن ها…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  مخزن حجمی Volvo 345

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. حجم مخزن سوخت ولوو 345 45 لیتر است. حجم مخزن Volvo 345 1979، هاچ بک 5 در، نسل 1، 345 02.1979 – 11.1982 گزینه های حجم…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  مخزن حجمی Volvo 343

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. حجم مخزن سوخت ولوو 343 45 لیتر است. حجم مخزن Volvo 343 1976، هاچ بک 3 در، نسل 1، 343 02.1976 – 11.1982 گزینه های حجم…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  مخزن حجمی Volvo 340

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. حجم مخزن سوخت ولوو 340 45 لیتر است. حجم مخزن Volvo 340 1982، سدان، نسل اول 1 – 03.1982 گزینه ها ظرفیت مخزن سوخت، l…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  حجم باک پورشه 356

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. حجم باک بنزین پورشه 356 از 50 تا 110 لیتر است. حجم مخزن پورشه 356 1963، بدنه باز، نسل 4، C، T6 06.1963 –…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  حجم مخزن کیا K7

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. حجم مخزن سوخت کیا K7 از 65 تا 85 لیتر است. ظرفیت مخزن کیا K7 Restyling 2019، سدان، نسل دوم، YG 2 – 06.2019…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  حجم تانک جیپ واگنیر

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. ظرفیت مخزن سوخت جیپ واگونیر 100 لیتر است. حجم مخزن Jeep Wagoneer 2021، جیپ / suv 5 در، نسل 3، WS 03.2021 – حال حجم گزینه ها…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  ظرفیت تانک جیپ گرند واگنیر

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. ظرفیت مخزن سوخت جیپ گرند واگونیر 100 لیتر است. حجم مخزن جیپ گرند واگنیر 2021، جیپ/سوو 5 در، نسل سوم، WS 3 – حال…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  حجم مخزن هیوندای هوافضا

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. ظرفیت مخزن سوخت هیوندای آئرو اسپیس بین 300 تا 400 لیتر است. حجم مخزن Hyundai Aero Space 1995، اتوبوس، نسل دوم، MS2 8 –…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  حجم تانک هیوندای آئرو کوئین

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. ظرفیت مخزن سوخت هیوندای آئرو کوئین 300 لیتر است. ظرفیت مخزن Hyundai Aero Queen 1991، اتوبوس، نسل دوم، MS2 8 – 02.1991 ظرفیت آپشن…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  ظرفیت مخزن شورلت گرو

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. ظرفیت مخزن سوخت شورولت گروو 53 لیتر است. حجم مخزن شورولت گرو 2020، جیپ / suv 5 در، 1 نسل 03.2020 - حال مجموعه کامل حجم سوخت…

 • حجم مخزن سوخت
  حجم مخزن سوخت

  ظرفیت مخزن بنتلی توربو R

  رایج ترین حجم مخازن سوخت در خودروها 40، 50، 60 و 70 لیتر است. با قضاوت در مورد حجم مخزن، می توان متوجه شد که این خودرو چقدر بزرگ است. در مورد باک 30 لیتری، به احتمال زیاد در مورد یک ماشین کوچک صحبت می کنیم. 50-60 لیتر نشانه یک دهقان متوسط ​​قوی است. و 70 - نشان دهنده یک ماشین با اندازه کامل است. حجم باک بنزین اگر برای مصرف سوخت نبود مقدار بیهوده ای بود. با دانستن میانگین مصرف سوخت، به راحتی می توانید محاسبه کنید که یک باک پر سوخت چند کیلومتر طول می کشد. رایانه های سواری اتومبیل های مدرن می توانند این اطلاعات را به سرعت به راننده نشان دهند. ظرفیت باک بنزین بنتلی توربو R 108 لیتر است. حجم مخزن بنتلی توربو R 2nd restyling 1997، سدان، نسل اول 1 – 08.1997 آپشن ها…

×