ظرفیت موتور

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور Aurus Komendant، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور Aurus Komendant 4.4 لیتر است. قدرت موتور Aurus Kommendant 598 اسب بخار موتور Aurus Komendant 2022، جیپ / suv 5 در، نسل اول، EMP-1 4124 –…

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور چانگان CS55 پلاس، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور چانگان CS55 پلاس 1.5 لیتر است. قدرت موتور چانگان CS55 پلاس 180 اسب بخار موتور چانگان CS55 پلاس 2021 جیپ / SUV 5 در نسل 2 …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  حجم موتور ولوو 850، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور ولوو 850 از 2.0 تا 2.5 لیتر است. قدرت موتور ولوو 850 از 126 تا 250 اسب بخار بازسازی موتور ولوو 850 1993، واگن، …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  حجم موتور ولوو 480، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور ولوو 480 از 1.7 تا 2.0 لیتر است. قدرت موتور ولوو 480 از 95 تا 120 اسب بخار موتور ولوو 480 بازسازی دوم 2، …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  حجم موتور ولوو 345، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور ولوو 345 از 1.4 تا 2.0 لیتر است. قدرت موتور ولوو 345 از 64 تا 93 اسب بخار موتور ولوو 345 1979 هاچ بک 5 …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  حجم موتور ولوو 343، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور ولوو 343 از 1.4 تا 2.0 لیتر است. قدرت موتور ولوو 343 از 64 تا 93 اسب بخار موتور ولوو 343 1976 هاچ بک 3 …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  حجم موتور ولوو 340، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور ولوو 340 از 1.4 تا 2.0 لیتر است. قدرت موتور ولوو 340 از 54 تا 93 اسب بخار موتور ولوو 340 1982، سدان، 1…

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  حجم موتور پورشه 356 مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور پورشه 356 از 1.1 تا 2.0 لیتر است. قدرت موتور پورشه 356 از 40 تا 155 اسب بخار موتور پورشه 356 1963 بدنه باز …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  مشخصات موتور کیا K7

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور کیا K7 از 2.2 تا 3.3 لیتر است. قدرت موتور کیا K7 از 159 تا 294 اسب بخار بازسازی موتور کیا K7 2019، سدان،…

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور جیپ واگنیر، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور جیپ واگونیر از 3.0 تا 5.7 لیتر است. قدرت موتور جیپ واگنیر از 392 تا 420 اسب بخار موتور جیپ واگنیر 2021، جیپ/سوو 5…

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور جیپ گرند واگنیر، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور جیپ گرند واگونیر از 3.0 تا 6.4 لیتر متغیر است. قدرت موتور جیپ گرند واگنیر از 471 تا 510 اسب بخار موتور جیپ گرند واگنیر…

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور هیوندای Aero Space، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور هیوندای آئرو اسپیس از 11.1 تا 17.8 لیتر متغیر است. قدرت موتور هیوندای Aero Space از 290 تا 380 اسب بخار موتور هیوندای آیرو اسپیس …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور هیوندای آئرو کوئین، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور هیوندای Aero Queen بین 12.3 تا 17.8 لیتر است. قدرت موتور هیوندای Aero Queen از 320 تا 380 اسب بخار موتور هیوندای آیرو کوئین …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور شورلت گروو، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور شورولت گروو 1.5 لیتر است. قدرت موتور شورلت شیار 110 اسب بخار موتور شورلت گرو 2020، جیپ/سوو 5 در، 1 نسل 03.2020 – حال…

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور بنتلی توربو R، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور بنتلی توربو R 6.8 لیتر است. قدرت موتور بنتلی توربو R از 300 تا 408 اسب بخار موتور بنتلی توربو R دومین فیس لیفت 2، …

 • اندازه موتور
  ظرفیت موتور

  اندازه موتور بنتلی هشت، مشخصات

  هر چه موتور بزرگتر باشد، ماشین قدرتمندتر است و به طور معمول بزرگتر است. قرار دادن موتور با ظرفیت کم روی یک ماشین بزرگ منطقی نیست ، موتور به سادگی نمی تواند با جرم خود کنار بیاید و برعکس آن نیز بی معنی است - قرار دادن یک موتور بزرگ روی یک ماشین سبک. بنابراین، سازندگان در تلاش هستند تا موتور ... را با قیمت خودرو مطابقت دهند. هر چه مدل گرانتر و معتبرتر باشد، موتور روی آن بزرگتر و قدرتمندتر است. نسخه های مقرون به صرفه به ندرت دارای ظرفیت مکعب بیش از دو لیتر هستند. حجم موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر بیان می شود. کی راحت تره حجم موتور بنتلی هشت 6.8 لیتر است. قدرت موتور بنتلی هشت از 200 تا 230 اسب بخار موتور بنتلی هشت بازسازی شده 1988، سدان، نسل اول 1…

×